Valokuva Roi Ruuskanen

5X2 JA 2X5 -TAIDEKURSSIT ANNANTALOLLA - KEVÄT 2021

Annankatu 30, 00100 Helsinki
Annantalo

5x2 ja 2x5 ovat maksuttomia taidekursseja helsinkiläisille alakoululuokille. Jokainen luokka pääsee 5x2 tai 2x5 taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

MIKÄ 5x2 JA 2x5 -TAIDEOPETUS?

5x2-kursseille mahtuvat kaikenkokoiset ja muotoiset ala-koululuokat. Osallistuva luokka jakautuu pienryhmiin, jotka opiskelevat eri taideaineita. Voidakseen osallistua näille kursseille, on luokan pystyttävä sitoutumaan kaikkiin viiteen opetuskertaan. Jokainen luokka pääsee kursseille kerran.

Annantalolla osa 5x2-opetuksesta toteutetaan 2x5-muotoisena. Näille kursseille luokat tulevat vain kaksi kertaa, molemmilla kerroilla kurssipäivän pituus on 5 oppituntia (klo 9.15–13.30). Näille kursseille otetaan pääasiassa vain 5.–6. -luokkia, sillä pitkä ja intensiivinen päivä on paitsi antoisa, myös rankka. 2x5-kursseille otetaan eväät mukaan.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko opetuskokonaisuuden ajan. Taideaineiden kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.

Taideopettaja laatii itse ryhmiensä 5x2 tai 2x5-opetussuunnitelman ja vastaa oman opetuksensa tavoitteista. Vuosittain Annantalossa on myös yhteisiä opetusteemoja, joiden ympärille taideopettaja on voinut rakentaa 5x2-kurssinsa. Kerro taideopettajalle etukäteen, mikäli toivot opetuksessasi ajankohtaisen teeman tai ilmiön käsittelylle jatkoa 5x2-kurssilla.

Annantalon opettajista suuri osa on taiteilijoita, ja osalla on oman taidealansa pedagoginen koulutus. Opettajien omakohtainen ja ammatillinen suhde taiteeseen heijastuu koko Annantalon ilmapiiriin. Vuosittain Annantalon 5x2-taideopetuksessa käy n. 200 koululuokkaa eli yli 3500 oppilasta.

ANNANTALON TAIDEAINEET

Annantalolla kurssitarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran. Joissain jaksoissa tarjoamme myös taiteidenvälisiä ainekokonaisuuksia tapauskohtaisesti. Kurssisuunnittelija ilmoittaa luokallenne valitut taideaineet erillisellä viestillä, kun kaikki luokat ovat ilmoittautuneet.

Lukuvuonna 2021-22 tarjolla olevat taideaineet ovat:

Animaatio

Arkkitehtuuri

Grafiikka

Elävä kuva

Keramiikka

Kuvataide

Musiikkistudio

Äänitaide

Nukketeatteri

Sanataide

Sarjakuva

Sirkus

Tanssi

Teatteri

Tekstiilitaide

Valokuvaus

Video

Yhteisryhmä erityisluokille: kuvataide / sanataide

Yhteisryhmä erityisluokille: kuvataide / tanssi 

JAKSOT

Syksyllä 2021 järjestetään kaksi jaksoa 5x2-opetusta ja kaksi jaksoa intensiivistä 2x5-opetusta.

5x2:

I jakso - VK 35-39

II jakso - VK 40-41 ja 43-45

2x5:

III jakso - VK 46-47

IV jakso - VK 48-49 (maanantai ryhmälle vko 50)

MITEN ILMOITAN LUOKKANI?

Valitse luokkasi luokka-asteelle ja koolle sopiva ryhmä (5x2 tai 2x5) vasemmalla olevasta sarakkeesta ja tee varaus täyttämällä ilmoittautumislomake. Tee varaus ainoastaan aikaan missä ei ole yhtään paikkaa varattuna (esim. varattavissa 30/30). Mikäli luokkasi on isompi kuin annettu paikka määrä voit varata erikseen kaksi peräkkäistä aikaa samalle päivälle. Osallistujamäärä tarkoittaa oppilasmäärää. Voit ilmoittaa luokan mukan tulevien opettajien ja avustajien määrän ilmoittautumisen lisätiedoissa.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Varmistathan ennen ilmoittautumista kaikki mahdolliset muut koulunne ja luokkasi menot.

Saat ilmoittautumisesta sähköpostiisi varmistusviestin heti ilmoittautumisen jälkeen. Kun kaikki luokat ovat ilmoittautuneet, saatte luokkanne taideaineet tietoonne erillisellä viestillä, jonka pohjalta voitte jakaa oppilaat taideainekohtaisiin pienryhmiin.

ERITYISLUOKAT

Erityisluokille on erikseen tarjolla omat kahden taideopettajan yhteisryhmät torstaisin. Olethan yhteydessä sähköpostitse ([email protected]) mikäli erityisluokkasi on isompi kuin kymmenen oppilasta. Erityisluokat voivat osallistua opetukseen myös muina päivinä. Näissä tapauksissa olethan suoraan yhteydessä Annantalon kurssisuunnittelijaan ([email protected]), jotta voimme etsiä luokallesi sopivan ajan ja taideaineryhmän.

5x2 TAIDEOPETUS ALUETALOILLA

Huomioithan että myös Helsingin kaupungin aluetalot (Kanneltalo, Stoa, Vuotalo, Maunulatalo) ja kulttuurikeskus Caisa tarjoavat 5x2 taideopetusta.