Valokuva Schauman & Nordgren Architects, MASU Planning, WSP Finland Oy

Asukastilaisuus: Hietalahdenrannan asemakaavoitus

Hietalahdenrannan asemakaavoitus käynnistyy. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Hietalahdenrannan suunnittelun lähtökohdista ja viitesuunnitelmasta.

Osallistu keskustelutilaisuuteen verkko-osoitteessa bit.ly/hietalahdenranta-2021 .  

Hietalahdenrantaan, Hietalahdenaltaan ympäristöön suunnitellaan uutta toimitilarakentamista ja uusia liikennejärjestelyitä. Suunnittelun lähtökohtana on luoda alueesta korkean profiilin yrityskeskittymä kivijalkapalveluineen ja kehittää alueen julkisia ulkotiloja – Hietalahdentoria, altaan ympäristöä ja merenrantaa – laadukkaana kävely-ympäristönä monipuolisine toimintoineen. 

Asemakaavoitus käynnistyy HGR Property Partnersille vuonna 2020 myönnetyn kehittämisvarauksen pohjalta. Varauksen saaja on teettänyt alueesta kolme suunnitelmavaihtoehta, joista on valittu yksi asemakaavoituksen
jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmassa korkeimmillaan kahdeksankerroksiset
rakennukset sijoittuvat Hietalahdenaltaan kaakkoispuolelle ja Hietalahdenrannan
autoliikenteen pääreitti siirretään kulkemaan Hietalahdenlaiturin myötäisesti. 

Tilaisuuden ohjelma kello 17.00 alkaen

· Tervetuloa ja esittäytyminen
Anu Hämäläinen, Helsingin kaupunkiympäristön viestintä

· Hankkeen lähtökohdat, prosessi ja vuorovaikutus
Sinikka Lahti, Helsingin kaupunkiympäristön asemakaavoitus

· Viitesuunnitelman esittely
Schauman & Nordgren Architects, MASU Planning, WSP Finland Oy, HGR Property
Partners 

· Kysymykset ja keskustelu 

Tilaisuus päättyy kello 18.30.  

 Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä muuhun valmisteluaineistoon osoitteessa: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2021-004215

Sulje