Valokuva Elina Kataja / Masu Planning

Asukastilaisuus Mätäjokilaakson puistosuunnitelmasta

Klaneettitie 5, 00420 Helsinki
Kanneltalo

Mätäjokilaakson virkistyskäyttöön on suunnitteilla asukkaiden toivomia parannuksia. Tule tutustumaan alustaviin suunnitelmiin Kanneltalolle!

Asukastilaisuudessa esitellään puistosuunnitelmaluonnosta ja kerrotaan hankkeen aikataulusta ja lähtökohdista. Tilaisuudessa pääset kertomaan mielipteesi puistoon ehdotetuista parannuksista ja esittämään kysymyksiä suunnittelijoille. Lämpimästi tervetuloa!

Puistosuunnitelmaluonnoksessa Mätäjokilaaksoon ehdotetaan muun muassa seuraavia parannuksia:

  • uusia penkkejä, piknik- ja istuskelupaikkoja, jäteastioita sekä infokylttejä
  • muutamia tallattuja polkuja parannetaan kevyesti, jotta ne palvelisivat paremmin märkinäkin vuodenaikoina
  • laajamittaista valaistusta ei suunnitella jokivarteen luontoarvojen takia
  • muutamia nurmialueita ehdotetaan kehitettävän kukkiviksi niityiksi luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.  

Mätäjokilaakson kaupunkipuisto –hankkeen vaiheita voi seurata Oma Stadi –sivuilla osoitteessa omastadi.hel.fi Sivulla voi antaa palautetta puistosuunnitelman luonnoksesta 3.10. saakka.   

Asukkaiden kommenttien pohjalta luonnosta kehitetään eteenpäin puistosuunnitelmaksi. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2022 ja etenee päätöksentekoon loppuvuodesta. Rakennustyöt voivat alustavan arvion mukaan alkaa kesällä 2023.  

Idea Mätäjokilaakson uudistamisesta saatiin asukkailta OmaStadin, eli osallistuvan budjetoinnin, yhteydessä syksyllä 2020.  

Sulje