Caisa 25 vuotta! – ONLINE | Gabriela Ariana Kollektiivi: Syntyihin syvihin

Kaikukatu 4, Helsinki, 00530 Helsinki
Caisa

Nuuksion metsissä kuvattu tanssiesitys käsittelee luontosuhdetta ja kokemusta ulkomaalaisuudesta.

Nuuksion metsissä kuvattu tanssiesitys käsittelee luontosuhdetta ja kokemusta ulkomaalaisuudesta.

Projektin idea kumpusi maahanmuuttokokemuksestani Suomeen 21 vuotta sitten ja kaikista prosesseista, jotka koin omassa kehossani voidakseni ”juurtua” Suomeen. Erityisesti siitä, miten luontoyhteys, tanssi ja laulu tekivät juurtumisen mahdolliseksi. Teoksen liikemaailma ja äänenkäyttö syntyvät mielen ja kehon tuomista muistoista: paikoista, ihmisistä, kohtaamisista ja niiden vuoropuhelusta tämän hetken ruumiini kanssa. Muistot avaavat tunnetiloja, jotka taas avaavat vielä vanhempia muistoja lapsuudesta. Lapsuuden muistot avaavat vielä syvempiä ja ajattomia kerroksia. Mitä on oikeasti tapahtunut sisälläni näinä 21 vuotena – mitä on jäljellä, mikä on uutta, mitä on tullut esiin ja mitä painunut piiloon?

Teos pohtii myös sitä, miten kehoon säilyy tunnetiloja ja muistoja ei vain henkilökohtaisista kokemuksista, vaan ylipäänsä koko yhteiskunnasta. Yhteiskunnassamme suuri osa ihmistä elää kuuluvuuden tunteen puutteessa, riippumatta siitä, asuvatko he kotimaassaan vai eivät. Kadoksissa oleva yhteys omaan ruumiiseen ja luontoon pitää yhteiskuntaa “leijuvassa” tilassa eli juurettomana. Ihmiset voivat ymmärtää kuuluvansa johonkin, mutta tunne ei ole välttämättä läsnä kehossa.

Kuuluvuuden puute on maailmaanlaajuinen ongelma. Se ylläpitää ei-kestävän kehityksen taloutta, jossa ymmärrys ihmisyydestä on vajavainen. Taloutta pitää yllä ihmiskunta, joka elää ilman juuria, ilman vahvaa yhteyttä itseensä, kykenemättömänä luomaan yhteyttä toisiin. Näin jokainen ”leijuu yksinään”. Kuuluvuuden puute tuo mukanaan vahvaa välinpitämättömyyttä itseämme, muita ihmisiä ja luontoa kohtaan. Nykyihmisten kehot elävät äärikapitalismin kolonisaation alla ja tämä teos kertoo dekolonisaation prosessista, jonka teemme Nuuksion metsissä.

Työryhmä
Gabriela Ariana: ohjaaja, koreografi, esiintyjä
Taru Koski ja Riina Huhtanen: tanssijat
Ville Syrjäläinen: muusikko ja video