Caisan open call syksylle 2023 ja vuodelle 2024

Kaikukatu 4, Helsinki, 00530 Helsinki
Caisa

Kulttuurikeskus Caisan päätehtävä on edistää moninaisuutta ja inkluusiota Helsingissä taiteen ja kulttuurin keinoin. Caisa hakee ohjelmistoonsa tuotantoja, jotka tukevat tätä tehtävää.

Kulttuurikeskus Caisan päätehtävä on edistää moninaisuutta ja inkluusiota Helsingissä taiteen ja kulttuurin keinoin. Caisa hakee ohjelmistoonsa tuotantoja, jotka tukevat tätä tehtävää.

Haluamme eri toiminnoissamme peilata helsinkiläisten moninaisuutta tuomalla joko teemoissa tai tekijöissä esille mm. eri vähemmistöjä. Pyrimme parantamaan fyysistä ja henkistä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Toiminnassamme tärkeitä ovat myös ajankohtaisuus ja kantaaottavuus sekä mm. yhteisöllisyys, osallistavuus ja monikielisyys. Haluamme tarjota helsinkiläisille yleisöille ammattimaisia ja omaperäisiä taide-elämyksiä.

Haemme Caisan ohjelmistoon syksylle 2023:

1) Valmiit tuotannot ja ideavaiheessa olevat ehdotukset

Esittävän taiteen ensi-illat ja uusintaesitykset, sarjat (esim. konserttisarjat, elokuvasarjat), festivaalit ja konsertit.

2) Yhteisölliset ja osallistavat kurssit lapsille ja perheille (ei aikuisille)

Haemme Caisan ohjelmistoon vuodelle 2024:

1) Valmisteilla olevat tuotannot ja ideavaiheessa olevat ehdotukset

Esittävän taiteen ensi-illat sekä näyttelyt. Tällä haulla emme hae kansainvälisiä vierailutuotantoja.

Hakuaika
10.-30.10.2022 (hakuaika umpeutuu klo 23.59)

Mitä tarjoamme:

Kaikille Caisan ohjelmistoon valituille tuotannoille tarjotaan käyttöön Caisan tilat, tekniikkakalusto sekä tekninen henkilökunta. Odotamme esittävien taiteiden tuotannoilta omaa ääni- ja/tai valosuunnittelua. Yhteistyön sujuvoittamiseksi, kullekin tuotannolle osoitetaan Caisan tuottaja, joka vastaa tuotannon hallinnoinnista talon osalta. Palkkioista ja muista kuluista neuvotellaan kunkin tuotannon kanssa erikseen ennen sopimuksen solmimista. Viestinnän osalta, kaikki Caisan ohjelmistossa olevat tuotannot esitellään Caisan verkkosivuilla, tarkemmista toimenpiteistä neuvotellaan toimialamme viestintäpalvelun kanssa. Odotamme tuotannon yhteistyökumppanilta omaa panostusta viestintään ja markkinointiin.

Caisan tiloihin ja tekniikkavarusteisiin voit tutustua etukäteen tämän sivun ohessa olevien linkkien kautta.

Mahdolliset yhteistyömuodot

Alla on lueteltu neljä erilaista yhteistyömuotoa. Mieti, mihin niistä tuotantosi sopisi parhaiten. Lopullinen yhteistyömuoto neuvotellaan ennen sopimuksen tekoa.

a) Tuotanto tarvitsee tilat ja tekniikan, jolloin kulut on katettu muulla tavalla, esim. avustuksella tms.

b) Tuotanto tarvitsee tilojen ja tekniikan lisäksi taloudellista panostusta kuluihin.

c) Tuotanto toivoo Caisan kattavan kaikki kulut.

d) Tuotannon kiinteä myyntihinta Caisalle (emme kata esim. esitysten tai näyttelyjen kaikkia valmistuskuluja)

Caisa soveltaa palkkioissa liittojen esityskorvauksia. Mikäli tuotantoon liittyy lipunmyyntiä, sen jaosta neuvotellaan peilaten eri yhteistyömuotoihin. Caisa ei myöskään jaa avustuksia vaan niistä vastaa Helsingin kaupungin Kulttuurin edistämispalvelun avustusyksikkö. Lue lisää avustuksista: www.hel.fi

Kuinka päätämme:

Caisan tiimi lukee kaikki hakemukset ja valikoi niistä jatkoneuvotteluita varten ne tuotannot, jotka parhaiten vastaavat Caisan valintakriteerejä:

• Caisan päätehtävä moninaisuuden ja inkluusion edistämisessä
• Sisällön kiinnostavuus ja ajankohtaisuus
• Tuotannon ammattimaisuus
• Soveltuvuus Caisan tiloihin huomioiden talon tekninen varustus
• Soveltuvuus huomioiden aikataulut

Tämän jälkeen tiimi tekee lopulliset päätökset ja niistä ilmoitetaan hakijoille:

Syksy 2023 osalta: viimeistään tammikuun loppuun mennessä
Vuoden 2024 näyttelyiden ja ensi-iltojen osalta: huhtikuun loppuun mennessä.

Mikäli ehdotuksesi ei tällä kertaa tule valituksi, on sinulla myös mahdollisuus vuokrata tilojamme käyttöösi. Henkilökuntamme yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme: caisa.fi/yhteystiedot.

Sulje