Djingis Khan – Lundensiskt studentspex

Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
Savoy-teatteri

Lundaspexarna är på turné i Helsingfors och när ridån går upp, befinner vi oss hos den mongoliske härskaren och hans temperamentsfulla söner, vilka vi följer på en svindlande historia som innefattar flertalet försök att erövra Samarkand.

Lundaspexarna är på turné i Helsingfors och när ridån går upp, befinner vi oss hos den mongoliske härskaren och hans temperamentsfulla söner, vilka vi följer på en svindlande historia som innefattar flertalet försök att erövra Samarkand.

Mongolerna är vid gott mod eftersom de sedan tidigare erövrat stora marker genom sina härjartåg, men Samarkand, även kallat Asiens Eslöv, är svårövervunnet. Saken blir inte heller lättare av att härskaren drabbats av svårövervinnerlig gikt och att gudarna avråder krigarna ifrån att angripa Samarkand.

Men mongolerna låter sig inte nedslås; deras starka beslutsamhet, vilda härjarglädje och härskarens möjligheter att stampa 100 000 vilda mongoler ur lössjordarna mynnar ut i flertalet idérika strategier för att erövra den rika staden. I Samarkand smider Sultaninnan av Samarkand andra planer och det hela mynnar ut i en händelserik intrig.

Vi förbehåller oss vissa historiska felaktigheter.

Föreställningen ges på svenska. Väl mött!

Lundaspexarna är Lunds äldsta spexensemble. Vår födsel brukar läggas år 1886, då Lunds första originaluppsättning, spexet Gerda, sattes upp. Idag består Lundaspexarna av ca 100 studenter som tillsammans producerar två spex per år. Dessa framförs i AF Borgens stora sal i samband med de lundensiska högtiderna vid Siste November och Siste April.

Med sina dryga hundra år på nacken är det till föga förvåning att Lundaspexarna har en stor spexrepertoar, och återuppsättningar är både uppskattade och vanliga. Till de mest kända Lundaspexen hör Uarda och Djingis Khan, vilka ges regelbundet vart femte år.

Lundaspexarna har sedan sitt grundande endast män på scen, men resterande sektioner tar inte hänsyn till könstillhörighet vid rekrytering, och ensemblen som helhet har en jämn könsfördelning.

Längd 2 h 30 min, inkl. paus.

Parterr är K18. Balkong är tillåten för alla.

Sulje