Esineiden kesken

Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki
HAM Helsingin taidemuseo Tennispalatsi

Esineiden kesken esittelee viimeisen kymmenen vuoden aikana HAMin kokoelmaan hankittuja teoksia …

Esineiden kesken esittelee viimeisen kymmenen vuoden aikana HAMin kokoelmaan hankittuja teoksia dialogissa virolaisten nykytaiteilijoiden teosten kanssa. Näyttely perustuu kuraattori Denis Maksimovin pelilliseen metodiin. Maksimov on kutsunut viisi Virossa toimivaa taiteilijaa reagoimaan HAMin kokoelmateokseen valitsemalla vastinparin omasta tuotannostaan sen rinnalla esitettäväksi. Teosten välillä tapahtuvan dialogin kautta toisiinsa liitetyt taiteilijat ovat Pekka Niittyvirta ja Taavi Suisalu, nabb+teeri ja Sigrid Viir, Maiju Salmenkivi ja Merike Estna, Azar Saiyar ja Flo Kasearu sekä Sauli Sirviö & Johannes Rantapuska ja Edith Karlson.

Omien teostensa kautta virolaiset taiteilijat esittävät tulkintoja HAMin kokoelmateoksista. Heidän huomionsa on saattanut kiinnittyä niin taideteoksen sisältöön kuin sen muotoon, väriin tai mihin tahansa teoksen ulkoiseen piirteeseen. Myös yleisöä rohkaistaan katsomaan teoksia uusin tavoin ja pohtimaan taiteen katsomista itsessään. Laajemmin Maksimovin näyttelykonsepti kytkeytyy ihmiskeskeisyydestä irti pyrkivään ajatteluun, jossa kiinnitetään huomiota esineiden toimijuuteen ja niiden väliseen vuorovaikutukseen.

Esineiden kesken nähdään HAM mix -tilassa, jonka näyttelyissä lähtökohtana ovat museon omat kokoelmat. HAM mixin näyttelyiden tavoitteena on luoda elävää vuorovaikutusta kokoelmien ja ajankohtaisten teemojen ja kuratoriaalisten lähestymistapojen välille. Taideteosten vuorovaikutusta korostavassa näyttelyssä pohditaan myös laajennetun paikallisuuden ajatusta HAMin kokoelman viitekehyksenä. Suomessa ja Virossa elävät ja työskentelevät nykytaiteilijat jakavat läheisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen todellisuuden Suomenlahden molemmin puolin.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä tallinnalaisen Temnikova & Kasela gallerian kanssa.

Sulje