Island of Empathy – Mari Keski-Korsu | Janne Kärkkäinen | Pia Männikkö

Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
Malmitalo

Island of Empathy tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

Island of Empathy tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

Näyttely tarkastelee sekä taiteen parantavaa potentiaalia että yhteiskunnan epäkohtia tutkien empatian, parantamisen ja intersubjektiivisuuden käsitteitä inhimillisen ja ei-inhimillisen välisessä vuorovaikutuksessa. Intersubjektiivisuudella tarkoitetaan tietoista ja tiedostamatonta ajatusten- ja tunteidenvaihtoa kahden subjektin välillä empatian avulla - empatia ei ole ainoastaan liikkeellepaneva voima vaan myös keskeinen työkalu prosesseissa, jotka parantavat ja vahvistavat yhteyttä yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Tavallisesti intersubjektiivisuudella viitataan ihmisten välisiin suhteisiin, mutta sen voidaan ajatella ilmenevän myös inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden kanssakäymisessä eräänlaisena ’inhimillisen ylittävänä antropologiana’. Intersubjektiivisuus auttaa meitä ymmärtämään toisiamme ja eriäviä näkökantojamme. Se johdattaa moninaiset olennot yhteisiin tulevaisuuksiin.

Island of Empathy -näyttelyn taiteilijat ovat: Mari Keski-Korsu, Janne Kärkkäinen, Pia Männikkö, Sara Pathirane, Leena Pukki, Julia Strand and Eero Yrjölä. Näyttelyn ovat kuratoineet Kasia Sobucka ja Merja Briñón.

Island of Empathy on avoinna Suomenlinnan HAA Galleriassa 5.6.–21.8.2021 ja Malmitalon galleriassa 9.6.–20.8.2021. Island of Empathy -näyttelyn on tuottanut Helsingin Taiteilijaseura yhteistyössä lontoolaisen Arts Territoryn kanssa. Näyttelyä tukevat Helsingin kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.

Island of Empathy on osa Helsinki Biennial Inspired -kokonaisuutta. Se on saanut inspiraationsa biennaalin Sama meri -nimestä ja sen sisällöistä. Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Ensimmäinen biennaali järjestetään ainutlaatuisessa merellisessä ympäristössä, Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021.

Sulje