Valokuva Tiina Antila-Lehtonen

Keskusteluilta Helsingin kaupunkimetsien hoidosta

Työpajankatu 8, 00580 Helsinki
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Keskusteluryhmissä kaupunkilaiset kohtaavat kaupungin metsäasiantuntijat. Ohjatuissa keskusteluissa syvennytään metsänhoidon teemoihin. Ennakkoilmoittautuminen!

Kaupunkimetsät ovat tärkeitä helsinkiläisille ja Helsingille. Ne herättävät paljon julkistakin keskustelua, niihin liittyy erilaisia arvoja sekä toiveita niiden hoidosta. Siksi on tärkeää keskustella metsistä yhdessä. 

Ilta liittyy Helsingin luonnonhoidon linjausten päivitykseen, joka tehdään tämän syksyn aikana. Keskustelussa nousseita aiheita tullaan käsittelemään metsänhoidon linjausten päivitystyössä. Työn ensimmäinen, metsäalueita koskeva osa viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.

Illassa keskustellaan ryhmissä. Niissä kaupunkilaiset ja järjestöaktiivit kohtaavat kaupungin asiantuntijat. Ohjatuissa keskusteluissa syvennytään metsänhoidon teemoihin ja esiin voi nostaa itselle tärkeitä näkökulmia Helsingin metsistä.  

Ryhmiin pyritään saamaan mukaan kaupunkimetsiä erilaisista näkökulmista tarkastelevia kaupunkilaisia - siksi kysymme ilmoittautumisen yhteydessä muun muassa mahdollisesta taustaorganisaatiostasi ja kaupunkimetsiin liittyvistä arvostuksistasi. Muodostamme
ryhmät etukäteen antamiesi tietojen perusteella. Keskustelu tähtää toisten osallistujien kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Parhaimmillaan ryhmissä syntyy oivalluksia ja uutta ajattelua kaupunkimetsistä. 

Ryhmissä on keskustelun ohjaaja, joka huolehtii, että jokainen keskustelija saa suunvuoron ja että kohtaamme toisemme kuunnellen ja arvostaen. Keskustelussa käytetään Sitran kehittämän Erätauko -keskustelun pelisääntöjä.   

On tärkeää, että tulet paikalle ajoissa klo 17.00. Ilta alkaa lyhyellä johdannolla ja ohjeilla rakentavaan keskusteluun. Heti tämän jälkeen jakaannumme ryhmiin eri tiloihin.

Keskusteluun voit valmistautua osallistumalla Metsäluonto Helsingissä -seminaariin 8.9. tai katsomalla seminaarin tallenteen. Seminaarin esityksissä kuullaan alan tutkijoiden näkökulmia metsäluonnon monimuotoisuudesta tiivistyvässä kaupungissa – samalla kun huolehditaan metsien kestävyydestä.

Ilmoittaudu mukaan tästä. 

Sulje