Kodissa, kodista, kotiin – jalan, jaloin, jaloilla – Näyttely Stoan aukion taideseinällä

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Stoa

Kodissa, Kodista, Kotiin – Jalan, Jaloin, Jaloilla – Näyttely esittelee Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin arkkitehtien tekemää tutkimusta Itäkeskuksen alueella.

Kodissa, Kodista, Kotiin – Jalan, Jaloin, Jaloilla – Näyttely esittelee Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin arkkitehtien tekemää tutkimusta Itäkeskuksen alueella.

Tutkimus on erilaisin menetelmin pyrkinyt tuomaan esille ympäristön inhimillisen kokemuksellisuuden, elämän tunnun, tavallisuuden kauneuden ja arkiset ilot. Aistimme ja koemme ympäristömme eri tavoin. Näyttelyn kautta voimme saada uusia ajatuksia ja keinoja ymmärtää lähiympäristöämme.

Kodissa, kodista, kotiin osiossa esitellään alueelta yksittäisten henkilöiden ottamia näkökulmia lähiympäristöstä. Suurin osa kuvista on paikallisen nuorisoryhmän ottamia kuvia.

Jalan, jaloin, jaloilla eläytyy jalankulkijan kokemuksen hienovaraisiin nyansseihin pilkkomalla sen eri aistihavaintoihin.

Näyttelyn avajaiset ja aistikävely pe 1.10. klo 16-17.

Sulje