Lin Da & työryhmä: Jälki – Installaatio

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Stoa

Installaatio keskustelee muun muassa muistojen, juurien, tahrojen, jälkien, kaikujen ja haamujen kanssa. Se sisältää musiikkia, veistoksia sekä tahmaisia muistoja.

Installaatio keskustelee muun muassa muistojen, juurien, tahrojen, jälkien, kaikujen ja haamujen kanssa. Se sisältää musiikkia, veistoksia sekä tahmaisia muistoja.

Jälki muodostuu Emitting Things -projektin vuosien 2019–2021 esitysmateriaaleista, joita työryhmä uudelleen ajattelee ja asettaa uusiin suhteisiin. Installaatiossa on myös mahdollista kokea kesäkuussa 2021 julkaistu rinnakaisuus_amongness -audioesitys.

Työryhmälle tärkeänä työskentelytapana on prosessimaisuus, jonka olennaisena osana on ollut kehollisuus. Koronarajoitusten takia installaation esityksellinen osa jouduttiin kuitenkin siirtämään ensi vuoteen.

Jälki on installaatio (ja tulevaisuudessa myös esitys), jotka yhdistävät nykytanssin, koreografian sekä ääni-, puku- ja valotaiteen praktiikoita. Taiteilijatyöryhmä työskentelee paikkasensitiivisesti Stoan näyttelytilassa helmikuun ajan muotoillen installaatiota ja tulevaa esitystä vuorovaikutuksessa ympäröivän kanssa. Työskentelyn arvoina ja ajattelun kehyksinä ovat ekologisuus, moninaisuus ja keskeneräisyyden kanssa oleminen.

Installaatio on esillä galleriassa sen aukioloaikoina 2.2.-27.2.2022.

***

Esitystaiteen seura on vuonna 2005 perustettu esitystaiteen toimija. Se kokoaa yhteen esittävien taiteiden ammattilaisia eri taiteenaloilta. Heterogeenistä jäsenistöämme yhdistää kiinnostus uudenlaisiin esittävän taiteen muotoihin sekä halu opiskella ja työskennellä pitkäjänteisesti. Esitystaiteen seura tuottaa vuosittain yhdestä neljään esittävien taiteiden reuna-alueille sijoittuvaa teosta. Seura on pyhän, hauraan, hitaan, haparoivan ja omaäänisen taiteen suojapaikka sekä jatkuvan, taiteenalojen rajat ylittävän oppimisen ympäristö.

Emitting Things on keväällä 2019 alkunsa saanut projekti, jonka taiteellisia ulostuloja on voinut kokea sekä näyttämö- että näyttelytilakonteksteissa Suomessa ja Saksassa. Projektin ulostuloja läpileikkaa koollekutsuja-koreografi Lin Dan kiinnostus ei-inhimillisten ja inhimillisten kehojen vuorovaikutusta kohtaan sekä halu kokeilla uusia taiteen esittämisen muotoja sekä pohtia taidetta kohtaamisen paikkana.

rinnakkaisuus_amongness on Emitting Things -projektin audioesitys. Se valmistui keväällä 2021 oleillen luonnon seassa ja tutkien luontona luonnossa olemista. Sen voi nyt kokea osana Jälki-installaatiota.

Installaatiotyöryhmä: Lin Da, June Horton-White, Amita Kilumanga, Veera Lamberg & Jyri Pirinen
Audioesitystyöryhmä: Lin Da, Amita Kilumanga, Veera Lamberg, Jyri Pirinen & Olivia Pohjola

Tuotanto: Esitystaiteen seura, Lin Da & Stoa
Tukijat: Niilo Helanderin säätiö, Esitystaiteen seura

www.esitys.fi
IG: @liveartsociety
FB: Esitystaiteen seura

Sulje