Valokuva (c) Actors Academy

Luonnollisen äänen vapauttaminen

Pursimiehenkatu 26 H, 00150 Helsinki
Actors Academy Finland

Luonnollisen äänen vapauttaminen Tuuli Nilssonin kanssa

Luonnollisen äänen vapauttaminen Tuuli Nilssonin kanssa

Tässä työpajassa esitellään yksi johtavista näyttelijän ääniharjoittelumenetelmistä - Linklater Voicework.

LV - työ koostuu hyvin kehitetystä harjoitusten etenemisestä, joka on suunniteltu ammattimaisille näyttelijöille, opiskelija-näyttelijöille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äänenilmaisusta. Edistyminen on esitetty Kristin Linklaterin kirjassa "Luonnollisen äänen vapauttaminen": kuvankäsittely ja äänen ja kielen taide.

LV: n ensisijainen tavoite on vapauttaa ääni, jotta löydetään sen ilmaisupotentiaali, yhdistää viskeraalisesti kieleen ja ruumiillistaa tekstiä. Tämän luokan aikana tutkitaan hengityksen vapauttamista, resonanssin kehittämistä, leukojen ja kielen jännitteiden löysäämistä ja äänialueen herättämistä.

Actors Academy Finland
19.4.-10.5.2021 ma klo 17-20

Osallistumismaksu 185€

Sulje