Saapuva lähetys

Annankatu 30, 00100 Helsinki
Annantalo

Kolme taideryhmää, kolme erilaista taiteellista lähestymistapaa ja ääretön määrä mahdollisia tulevaisuuksia. Korvasimme dystopiat sellaisilla tulevaisuuksilla, joissa oikeasti haluaisimme elää. Kuinka ne voisivat toteutua?

Kolme taideryhmää, kolme erilaista taiteellista lähestymistapaa ja ääretön määrä mahdollisia tulevaisuuksia. Korvasimme dystopiat sellaisilla tulevaisuuksilla, joissa oikeasti haluaisimme elää. Kuinka ne voisivat toteutua?

Saapuva lähetys on Annantalon taideryhmien monitaiteinen yhteistyö, jossa ovat mukana animaatio-, kuvataide- ja teatteriryhmä. Lapset ja nuoret ovat miettineet tulevaisuutta, ilmastonmuutoksen loppua, patriarkaatin kaatumista, erottavien järjestelmien purkamista, mielenterveyden normalisoitumista ja positiivista tulevaisuutta.

Ryhmät ovat työskennelleet taideopettajiensa ja Annantalon residenssitaitelijan, australialaisen Bek Bergerin ohjauksessa.  Saapuva lähetys on nähtävissä ja koettavissa Annantalossa marraskuussa.

Bek Berger on kehittänyt teosta yhteistyössä melbournelaisen St Martinsin nuorisoteatterin kanssa. Heidän luova ajatushautomonsa Kongressi, joka on kymmenen 12-18-vuotiaan teatterinharrastajan joukko, testaa säännöllisesti taiteellisten projektien ideoita ja kokeilee esityskonsepteja.

https://stmartinsyouth.com.au/page/congress

Tätä hanketta on avustanut: Australia Council for the Arts, Helsingin kansainvälinen taiteilijaohjelma HIAP, St Martins Youth Center

Kieli: suomi ja englanti

Sulje