Valokuva Helsingin kaupunkiympäristö, Anu Lamminpää

Savonkadun kehityksen maastokävely 13.6.2022

Savonkatu 2, 00520 Helsinki
Pasilan peruskoulu / Hiekkakenttä

Savonkatu kehittyy! Tule mukaan maastokävelylle, jossa tutustumme alueen suunnitelmiin paikan päällä.

Miksi osallistua maastokävelylle?

Haluamme kehittää Savonkatua ja sen ympäristöä yhdessä alueen asukkaiden, toimijoiden ja käyttäjien kanssa. Kävelyllä saat ajankohtaiskatsauksen, missä Savonkadun suunnittelussa mennään.

Savonkadun suunnitelmien tavoitteena on Keski-Pasilan kehittämistä tukien kaupunkimaisen tiivis, toimitilavaltainen alue Savonkadun molemmin puolin sekä Alppilan asuinalueen täydentäminen suunnittelualueen itälaidalla. Savonkatua kehitetään viihtyisäksi katutilaksi kaventamalla nykyistä nelikaistaista läpiajoväylää sekä lisäämällä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Alueen keskellä kulkeva merkittävä viheryhteys säilytetään ja puistoalueita kohennetaan oleskeluun ja viihtymiseen. Maiseman ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset avokalliot ja lakialueet säilytetään.    

Savonkadun maastokävelyn ohjelma maanantaina 13.6.2022 klo 17-18.30

Ennen maastokävelyä tutustu 1.6.2022 julkaistavaan Savonkadun suunnnitteluaineistoon osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat . Viitesuunnitelmia voit kommentoida Kerro kantasi -palvelussa 1.-21.6.2022 osoitteessa www.kerrokantasi.hel.fi.
Otathan seurantaan myös Savonkadun verkkosivut www.savonkatukehittyy.fi 

klo 17:00 kokoontuminen
Pasilan peruskoulun pihalla (entinen Eläintarhan koulu) osoitteessa Savonkatu 2
- tervetuloasanat, puhujien ja kierrettävän alueen esittely, aiheet, aikataulu
- kehittämisvarauksessa annetut tavoitteet ja rajaukset
- tähänastinen kehitystyö
- tehdyt esiselvitykset ja kyselyt kehitystyön lähtökohdiksi
- Alppitalon alueen muuttamisen tavoitteet asuinrakennusalueeksi 

klo 17:25 Savonkadun ylittävän kävelysillan itäpuolen tasanne
- arkkitehdin luonnoksien esittely
- Alppitalon esittely
- kalliot ja viheralueiden esittely
- liikenne ja katujärjestelyt 

18:00 Saimaankadun ja Porvoonkadun risteys
-viheralueiden ja reittien lisäkuvaus 

18:20 Savonkadun varsi, Savonpuisto
Reittiä: Saimaankatu, Porvoonkatu, Karjalankatu, Viipurinkatu, Savonkatu
- Alppitalon kuvaus Savonkadulla 

18.30 Kierros päättyy

Maastokävelyn järjestävät Helsingin kaupunki ja kehittämisvarauksen saaja NCC Property Development. Mukana tilaisuudessa ovat yhteiskumppaneiden edustajat: JKMM Arkkitehdit, Newil & Bau, ALA Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit ja Sitowise.  

Ohjelmassa on siirtymisiin varattu aikaa kierroksen eri pisteiden välillä. Jos et ehdi paikalle kierroksen alkaessa, voit tulla mukaan missä vaiheessa haluat. Maastokävelylle kannattaa pukeutua sään mukaan ja mukaviin kenkiin, vaikka kierros onkin melko lyhyt. Kierros ei ole täysin esteetön, kallioille ei kierroksen aikana kuitenkaan mennä.

 

Sulje