Valokuva Kaiken keskus (c) Marko Mäkinen

Upotapia, pelitesti

Kaiken keskus testaa vuonna 2023 ensi-iltaan tulevaa uutta teostaan avaamalla sen kaksi viikkoa kestävään pelitestiin kesäkuun alussa.

Kaiken keskus testaa vuonna 2023 ensi-iltaan tulevaa uutta teostaan avaamalla sen kaksi viikkoa kestävään pelitestiin kesäkuun alussa.

Teoksen sydämessä on kukkaan puhkeamisen ja lakastumisen kaunis ja rujo samanaikaisuus.

Upotapia on immersiivinen esitys, joka kehittää peliesitysten nuorta alaa esittävissä taiteissa. Teoksen lähtökohtana on avata tilaa posthumanistiselle pelisuunnittelulle, henkilökohtaiselle moniaistisuudelle sekä monenkeskeiselle ajan ja tilan käsitykselle esittävässä taiteessa.

Vuorovaikutteista taidetta rikastetaan kehittämällä intiimejä esitysmuotoja, jotka luovat selkeitä neuvottelun tapoja jokaisen yleisön jäsenen yksilöllisten rajojen määrittämiseksi. Teoksen keskeinen ristiriita on ihmisen ja ei-inhimillisen kategorioiden hälventäminen ja vahvan henkilökohtaisuuden mahdollistaminen.

Helsinki

3.-9.6.2022

Teokseen on kaksi sisäänkäyntiä: Solu ja Puisto. Jokainen voi vapaasti valita, kummasta sisäänkäynnistä haluaa saapua teokseen, tai valita halutessaan molemmat.

Solu, Suvilahti

3. 6. klo 17.30

7. -9.6. klo 17

Puisto, Sörnäinen

3. 6. klo 20

7. -9.6. klo 19.30

Osallistumismaksu 2€ Holvi Shopista

Esitetään suomeksi ja englanniksi

Puisto on suurimmaksi osaksi esteetön, Solu ei ole esteetön

Sulje