Utställningscentret WeeGee

Ahertajantie 5, 02100 Espoo

WeeGee, i Hagalund i Esbo, är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925-1992). Utställningscentret har två museer: EMMA - Esbo moderna konstmuseum och Esbo stadsmuseums KAMU. I WeeGee finns också cafét Cafe Zoceria WeeGee och museibutiken EMMA Shop. Futurohuset på bakgården, ritad av arkitekt Matti Suuronen, har öppet för allmänheten från maj till september. Utställningar finns också på Studio Suuronen. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt.

Fritt inträde till hela huset fredagskvällar kl 17-19.

Stäng