Kvääristö

Kolmas linja 17, 00530 Helsinki

Kvääristö är en bar & kafé för queer kvinnor och könsminoriteter i Helsingfors. Kvääristös mission är att fungera som ett bättre och säkrare vardagsrum i synnerhet för queer kvinnor och könsminoriteter, men alla, inkluderande män, som kan relatera sig till Kvääristös värden är välkomna. Platset är 115 m2 stort med 84 kundplatser, utrymmet kan besökas med rullstol.

Stäng