Lappvikens sjukhusområde

Lappsviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Lappvikens sjukhus byggdes till ett sinnessjukhus och var en av de äldsta vårdinrättningarna i Europa som byggdes specifikt för psykiatrisk vård. Huset blev färdigt 1841 efter arkitekt C.L. Engels ritningar.

Sjukhusverksamheten på området upphörde 2008 och idag har byggnaden med omringande park omvandlats till ett för allmännheten öppet center för psykiskt välbefinannde, konst och kultur - Lappvikens Källa. Lappvikens Källa erbjuder konstutställningar, evenemang, gruppverksamhet, naturaktiviteter samt café- och restaurangverksamhet. I den gamla sjukhusbyggnaden finns bl.a. Café Lähde. I samband med caféet hittar man också Mental Museum, som skildrar psykiatriska vårdens historia.

I det vackra parkområdet och i sidobyggnaderna finns bl.a. Helsingfors äldsta allmänna bastu, en badstrand och hantverksbutik.

På området ordnas även evenemang.

Norr om Lappviken finns Sandudds begravningsplats. Här har ett stort antal av märkespersoner i Finlands historia begravts, allt från presidenter till konstnärer. Intill begravningsplatsen finns också den ortodoxa, islamiska och judiska begravningsplatsen.