Restaurang Kokki

Prinsessvägen 2, 00820 Helsingfors
Restaurang Kokki är en undervisningsrestaurang för läroverket Stadin Ammattiopisto. Restaurang Kokkis tjänster kompletteras av deli-café Kuppi som säljer bakverk ovh konditoriprodukter framställda av studerande på livsmedelslinjen.
Stäng