Blick Théâtre: [Hullu]

Kaserngatan 46-48, 00130 Helsingfors
Savoy-teatern
En kvinna lever vid sidan av livets brusande ström. Man försöker att med ömhet, stundom uppblandad med en smula irritation, locka henne att förena sig med andra — men förgäves. Förvirrad söker hon skydd i sin egen fantasivärld som befolkas av underliga små människor. I den världen är allting möjligt. Flykten till fantasin blir emellertid snart en fälla: den av papplådor uppbyggda skyddsväg- gen förändras och blir en ogenomträng- lig mur. I [Hullu] av franska Blick Théâtre avslöjar leken mellan människor och dockor nya skikt av verkligheten och blandar samman våra uppfattningar om det välbekanta och det okända. Föreställ- ningen balanserar på gränsen mellan verklighet och fantasi och tar oss till en gåtfull sagovärld där galenskapen är såväl skrämmande som förtrollande. Föreställningen, som på ett skickligt sätt förenar fysisk teater och mästerlig dockteater, hör till programutbudet på festivalen SAMPO 2017 och produceras i samarbete med Nukketeatteri Sampo.
Stäng