0

Filosofins natt

Mannerheimplatsen 2, 00100 Helsingfors
Museet för nutidskonst Kiasma
Kiasma intas av utställningen ARS17 och i dess anda tar Filosofins natt nu ställning till den allt mer komplicerade relationen mellan människan och teknologin. Digitaliseringen och internet har radikalt förändrat vårt dagliga liv alltifrån arbetet till fritiden och från ekonomin till kommunikationsmöjligheterna. Men hur har den digitala brytningen inverkat på vårt sätt att tänka, ifrågasätta och filosofera? #juhlaviikot
Stäng