Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur

Otnäsvägen 14, 02150 Esbo

Högskolan för konst, design och arkitektur är en del av Aalto-universitetet, som är en vetenskaps- och konstgemenskap med utbildningsprogram inom tekniska vetenskaper, ekonomiska vetenskaper och olika konstarter.