Helsingfors Universitet, Campus Gumtäkt

A. I. Virtasen aukio 1, 00560 Helsinki

Campus Gumtäkt på den grönskande Gumtäktsbacken är ett center för forskning och undervisning i exakta naturvetenskaper, och en av de största samlingspunkterna för naturvetenskaplig sakkunskap in Norden.