Minka Heino: På ytan. Pop! – Konstaforismbokens illustrationer och sagostugliv

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Illustrationerna i barnens aforismbok avviker från traditionella illustrationer så som en aforismbok avviker från en traditionell sagobok.

Illustrationerna i barnens aforismbok avviker från traditionella illustrationer så som en aforismbok avviker från en traditionell sagobok. Barnens aforismbok är den första i sitt slag. I utställningslokalen finns även en sagostuga, där barnen kan fantisera fram sina egna sagor, till exempel med hjälp av ytorna i stugan. I stugan kan man också syssla med stugliv, dvs. bara vara och koppla av, titta och stanna upp.
Stäng