0

Publikseglingar med kanonslupen Diana

Sveaborg, 00190 Helsingfors
Sveaborgs sjöfästning
Under seglingen med Diana får deltagarna se Sveaborg från havssidan samt höra om skärgårdsflottans fängslande historia. Passagerarna får vid önskemål hjälpa till med upphissning och nedhissning av seglen, dessutom får några hurtiga vara med i roddövningen. Resan görs livfull av amiral Chapman och hans besättning.
Stäng