Sari Palmgren: Aidatut Unelmat

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Aidatut unelmat (Inhägna drömmar) av koreografen Sari Palmgren är ett prome- nadverk som vindlar genom trädgårdar
i Kårböle. Föreställningen börjar med stadsbornas privata trädgårdar och de historier de döljer. Olika stigar möts till slut på en gemensam fest i Malmgårds fruktträdgård.

Aidatut unelmat (Inhägna drömmar) av koreografen Sari Palmgren är ett prome- nadverk som vindlar genom trädgårdar
i Kårböle. Föreställningen börjar med stadsbornas privata trädgårdar och de historier de döljer. Olika stigar möts till slut på en gemensam fest i Malmgårds fruktträdgård. Trädgårdar döljer många historier och hemligheter. De är platser för både arbe- te, stillhet och koncentration. Trots sina olika innebörder har de en sak gemen- samt. Trädgårdar är platser där konkret arbete äger rum och där ett oundvikligt kretslopp avslöjar gränserna för det som kan kontrolleras. Aidatut unelmat är en del av Centret för ny dans Zodiaks konstprojekt för kollek- tiv stadskultur Minun nimeni on (MNO). Projektet som pågått sedan år 2012 finansieras av Helsingfors kulturcentral. Sari Palmgren har ända från början del- tagit i projektet som koreograf, dansare, workshopledare och filmmakare. Koreograf: Sari Palmgren Ljudplanering: Tuomas Norvio & Esa Mattila Musik: Mikko Perkola, Tuomas Norvio & Esa Mattila Ljusplanering: Ina Niemelä Företrädare: Marjukka Savolainen, Mikko Perkola, Pekka Louhio & frivilliga Projektproducent: Terhi Pursiainen Produktion: Zodiak — Uuden tanssin keskus, Sari Palmgren ja Kanneltalo I samarbete med Helsingin juhlaviikot
Stäng