Åggelby idrottsparks konstisbana

Ståthållarvägen 11, 00640 Helsingfors
Åggelby idrottspark konstisbana. Café och vässning av skridskor. Max. 300 personer åt gången på konstisbanan.