Promenadrunda: Tölöviken är full av kultur och evenemang

Stäng