Tali idrottspark

Purotie 8, 00380 Helsinki

På idrottsparkens område finns bl.a. flere fotbollsplaner, och privata aktörer som t.ex. Talihalli-badminton och squashhall, Zippy klätterpark, Helsingfors Golfklubb, Tali tennishall, Tali bowlinghall samt konditionssalen Elixia.