Öppen verksamhet

Säterivägen 2, 00720 Helsingfors
Bocksbacka ungdomsgård

Öppen verksamhet på ungdomsgården

Välkommen att spela, hänga och prata på Hoppets Hus.