Foto © Antti Laitinen ja Ulf Mejergren

ÖPPNINGAR

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

The June exhibition at Galerie Anhava was designed as an opening for discussion and a meeting place.

Galerie Anhavas juniutställning har uppstått som en diskussionsinvit och en mötesplats. Tre konstnärer bjöd in var sin kollega som sin motpart för att utbyta tankar och försöka finna en gemensam nämnare eller utforska ny mark. Resultatet är en multikonstnärlig och sektorövergripande
utställning där konstnärernas möten skapar dialoger mellan ljus, motiv, språk och materia. På utställningen visas både självständiga och gemensamma verk.

Galerie Anhava
2.–23.6.2022
ti-fre 11–17, lö-sö 12–16 

Stäng