白鳥の賛歌 – The Swan Hymn PREMIÄR – Ken Mai Butoh

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Buto-konstnär Ken Mais verk inom modern dans har inspirerats av balettdansare Anna Pavlovas tolkning av en döende svan.

Buto-konstnär Ken Mais verk inom modern dans har inspirerats av balettdansare Anna Pavlovas tolkning av en döende svan.

Ur ett klassiskt balettverk har Ken Mai skapat ett verk som baserar sig på modern buto. Den deltagande balettdansören för med sig kontrast och den klassiska balettens sirlighet. Verket är en poetisk skildring av en surrealistisk värld, där verklighet och fantasi snörs samman och uttrycker ångest, glädje, kärlek, död och helighet.

Längd: ca 45 min

Åldersrekommendation: rekommenderas inte för barn

Föreställningen är ordlös.

Stäng