Foto Kiasma © Melanie Hofmann

2020: Obscene

Mannerheimplatsen 2, 00100 Helsingfors
Kiasma-teatern

Alexandra Bachzetsis performanceverk utforskar scenens och obscenitetens mångtydighet med hjälp av kroppen, text och bilder.

Alexandra Bachzetsis performanceverk utforskar scenens och obscenitetens mångtydighet med hjälp av kroppen, text och bilder. 

I centrum för Alexandra Bachzetsis verk 2020: Obscene står relationen mellan kroppen och de lustfyllda stirrande blickarna som riktas mot den. Verket granskar teatern som ett problematiskt maskineri vars syfte är förförelse, förtjusning och att manipulera könsidentiteten. Samtidigt utforskar verket kroppen som en plats för alienation och inskränkning.  

I performanceverket uppträder konstnären tillsammans med tre andra personer. Med hjälp av sina kroppar behandlar de uppträdande motsättningen mellan intuition och gest, ljus och mörker, norm och form, begrepp och agerande.  

Kiasma-teatern

28.-29.4.2022 kl 19

Biljetter 16/25€, längd 1 h 30 min 

Stäng