A I S T I T / coming to our senses: Disappearing – a passion – Helsingfors festspel

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Tari Doris, Meri Ekolas och Kid Kokkos föreställning Disappearing – a passion påminner om ett ständigt skiftande landskap som undflyr alla definitioner. Verket är en del av nutidskonsthelheten A I S T I T / coming to our senses.

Tari Doris, Meri Ekolas och Kid Kokkos föreställning Disappearing – a passion påminner om ett ständigt skiftande landskap som undflyr alla definitioner. Verket är en del av nutidskonsthelheten A I S T I T / coming to our senses.

Det här är en konsertföreställning.
Det här är en ljuskonsert, en ljudkonsert, en textkonsert, en orgelkonsert.
Det här är en passion och ett försvinnande.

Det här är också något annat. Det här är ständigt också något annat.

Plötsligt: så sorgligt. Plötsligt: så lättsamt.
Plötsligt: så möjligt.
Plötsligt: så vanligt.
Nu kör vi.

Längd: ca 2 t
Kulturcentret Stoa, fritt inträde med förhandsanmälan.

Stödjande organisationer och samarbetspartners
Produktionen Disappearing – a passion understöds av Centret för konstfrämjande (Taike) och Kone Foundation

Produktion: Finlands Beneluxinstitut

A I S T I T / coming to our senses arrangeras i samarbete med Helsingfors festspel och Stoa.

A I S T I T / coming to our senses produceras av Finlands institut i Frankrike, Finlands Beneluxinstitut, Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, Finlandsinstitutet i Tyskland

A I S T I T / coming to our senses undestöds av följande organisationer: Alfred Kordelinsstiftelse, Finska Kulturfonden, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, det finska undervisnings- och kulturministeriet, Niilo Helanders stiftelse, Saastamoinen-stiftelsen och Svenska kulturfonden

Arbetsgrupp
Tari Doris / ljuddesign
Meri Ekola / ljusdesign
Kid Kokko / text, uppträdande, projektansvar
tillsammans med
E. L. Karhu / dramaturg
Anna-Mari Karvonen / uppträdande dramaturg
H Ouramo / översättare

Stäng