Foto Svenska Teatern (c) Johnny Korkman

Ahlfors&Siikala

Skillnadsgatan 5, 00130 Helsingfors
Teatteri Avoimet Ovet

En sommar i karantän och ett långt liv tillsammans. Föreställningen Ahlfors&Siikala är en dialog på svenska och finska av

En sommar i karantän och ett långt liv tillsammans.
Föreställningen Ahlfors&Siikala är en dialog på svenska och finska av, med och om Ritva Siikala och Bengt Ahlfors. 

Bengt Ahlfors (född 1937) och Ritva Siikala (född 1941) växte upp i efterkrigstidens Finland och har i mer än ett halvsekel arbetat med teater, som regissörer och författare. När de 1968 flyttade ihop, gifte sig och skaffade barn, sa deras vänner: Ni kommer aldrig att åldras tillsammans. Femtio år senare firade de guldbröllop och coronasommaren 2020 levde de i frivillig karantän i ett hus på landet. De använde tiden till att skriva en pjäs om sina liv, en dialog, som de nu spelar upp själva.

Den berättar om en barndom i bombskydd och lek bland ruiner, om vuxenlivets motgångar och ljuvligheter, konflikten mellan arbete och familjeliv, svartsjuka och yrkesavund. Och en kärlek som trotsat kriser och farhågor och som nu lett till ett unikt samarbete på scenen.

Ahlfors&Siikala är en bit av fosterlandets historia, skildrad av två konstnärer som vid det här laget känner varandra (och kanske sig själva) tillräckligt för att våga sticka ut hakan och gå i närkamp med sina liv.

Teatteri Avimet Ovet
3.-5.5.2022

Biljetter från 25€ från Lippupiste, längd 1 h, ingen paus
Framförs på svenska och finska

Stäng