Aistikkaat K-60 klubi

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Aistikkaat K-60 Klubi (De sensuella) klubbar med 60 års åldersgräns är interaktiva mötesplatser, som stödjer seniorers sociala liv, erbjuder verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan samt ger deltagarna möjlighet till kroppsligt uttryck och att lyfta fram sin sensualitet.

Aistikkaat K-60 Klubi (De sensuella) klubbar med 60 års åldersgräns är interaktiva mötesplatser, som stödjer seniorers sociala liv, erbjuder verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan samt ger deltagarna möjlighet till kroppsligt uttryck och att lyfta fram sin sensualitet.

Klubbarnas program med kabarétema består av olika slags burlesk- och dragföreställningar. På scenen ser vi även artister som hör till målgruppen.

Längd: 3 t
Åldersrekommendation: 60+ åringar
Språk: finska, engelska