Foto David Beale

Akateeminen Laulu konsert: Åggelby Societetshus och Akademiska bokhandeln ingång

Larin Kyöstis väg 7, 00650 Helsingfors
Invånarhuset Åggelby societetshus

På Kuorojen kierros uppträder ett tjugotal körer i olika delar av Helsingfors. Rundan kulminerar i centrum där alla sjunger Vårt land.

Tidsschema:
kl. 16.45 Akateeminen Laulu, Åggelby Societetshus
kl. 17.30 Akateeminen Laulu, Akademiska bokhandeln ingång   

Stäng