0

Ane Gyllenberg - En samlares självständighet

Granöstigen 11, 00340 Helsingfors
Villa Gyllenberg
Utställningen berättar om Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses allmännyttiga ändamål och presenterar Villa Gyllenbergs konstmuseums samling via egna och inlånade nyckelverk. Utställningen är en berättelse om en av Finlands kulturpåverkare och om det arv han lämnade. Konstsamlingen skildrar den finländska konsthistoriens utveckling från slutet av 1700-talet fram till 1977.
Stäng