Foto Forum Box (c) Annette Arlander, Jaakko Kahilaniemi, Saku Soukka

Annette Arlander, Jaakko Kahilaniemi, Saku Soukka

Gräsvikskajen 3 a, 00180 Helsingfors
Forum Box

Annette Arlander: Möten med granar och björkar, Jaakko Kahilaniemi: Human Interest Stories, Saku Soukka: Scope -utställningar presenteras på Forum Box

Annette Arlander: Möten med granar och björkar, Jaakko Kahilaniemi: Human Interest Stories, Saku Soukka: Scope -utställningar presenteras på Forum Box -galleriet.

Annette Arlander: Möten med granar och björkar

Videoverken i utställningen spelades in i April 2019 med den 9950 år gamla granen Old Tjikko på Fulufjället i Dalarna och med några granar och björkar i september 2020 I Mustarinda residenset på Paljakkavaara i Kajanaland. De flesta förverkligades inom projektet Möten med betydande och obetydliga träd. Namnet syftar på Thomas Pakenhams fotografibok Meetings with Remarkable Trees (1996) och projektet blir ett slags motvikt till det genom att ifrågasätta vad som är betydande och anmärkningsvärt och vad som är obetydligt. Medium här är dock inte fotografi utan uppträdanden för video och en inspelad berättarröst.

Jaakko Kahilaniemi: Human Interest Stories 

Fotografier 

Saku Soukka: Scope

Fotografier, installation, videoessä

Forum Box

11.2.-6.3.2022 ti-sö kl 12-17

Fritt inträde