Anni Pohto: The Rising

Kaserngatan 46-48, 00130 Helsingfors
Savoy-teatern

Sångaren, låtskrivaren och pianisten Anni Pohto spelar tillsammans med sitt fantastiska band igenom sitt kommande The Rising -album.

Sångaren, låtskrivaren och pianisten Anni Pohto spelar tillsammans med sitt fantastiska band igenom sitt kommande The Rising -album.

Längd 2 h 15 min. Konserten har en paus.

Åldersgräns: T

Biljetten för Support The Rising inkluderar ”Upphovspersonernas välkomsttillställning” som startar kl. 18.00.

OBS! Åldersgränsen till parketten och parkettens loger är 18 år. Balkongen är tillåten för alla åldrar.

********
Kulturcentren har förpliktigat sig att följa myndigheternas anvisningar gällande Coronaintyget. Genom att köpa biljett till evenemanget förpliktigar sig kunden att förelägga ett giltigt Coronaintyg (som visar fullt vaxvaccinationsskydd, negativt testresultat eller genomliden sjukdom inom den tidsperiod som krävs), i det fall att myndigheterna, arrangören eller någon annan instans kräver detta för att få delta i ifrågavarande evenemang. Kulturcentren, Lippupiste eller Ticketmaster är inte skyldiga att återbetala biljettpriset till kunden, om kunden inte kan förelägga ett giltigt Coronaintyg för att delta i ett evenemang där myndigheterna, arrangören eller en annan instans förutsätter detta.