Foto Mirka Kleemola / Suomen kansallisooppera ja -baletti

Annullerad: Balettläroanstalten presenterar: Dansarnas workshop

Helsingegatan 58, 00260 Helsingfors
Finlands nationalopera och -balett

Yrkesstuderandena vid Balettläroanstalten vid Finlands nationalopera och -balett presenterar sig som koreografer.

Yrkesstuderandena vid Balettläroanstalten vid Finlands nationalopera och -balett presenterar sig som koreografer.

Under Workshop-aftonen förevisas ett dussin nutidsdanskoreografier och neoklassiska koreografier, av vilka de flesta är uruppföranden.

Dansarna består huvudsakligen av studerande från yrkesutbildningslinjen. Yrkesstuderandena i klass 3, som utexamineras på våren, ansvarar själva för den konstnärliga planeringen av Workshop och också för produktionen av hela föreställningen. 

Finlands nationalopera och -balett

3.-5.2.2022

3.5. kl 18 och 5.2. kl 15

Biljetter från 10€, längd 25 min