Foto Arkkityypit-kollektiivi (c) Jaakko Uljas

Arketyper - ordning

Terrassgatan 11, 00530 Helsingfors

Arketyper – ordning är en del av Arketypkollektivets eventserie som kombinerar tidig musik, bildkonst, dans och analytisk psykologi.

Arketyper – ordning är en del av Arketypkollektivets eventserie som kombinerar tidig musik, bildkonst, dans och analytisk psykologi. 

Ordningsarketyperna syftar till att skapa en illusion av kontroll och hanterbarhet av saker, samt ett omtänksamt utrymme och ögonblick mitt i det ohanterbara.

Kalliosalen

18.12.2022 kl 18

Biljetter 10-30€, längd 2 h 15 min

Stäng