Barnfesten 2023 – Ljusets fest

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Kul och kultur för alla barn! På barnfesten ordnas kreativa verkstäder, aktiviteter och föreställningar.

Kul och kultur för alla barn! På barnfesten ordnas kreativa verkstäder, aktiviteter och föreställningar.

Barnfesten arrangeras av Luckan tillsammans med flera organisationer I programbladet för 2023 presenteras barnfestens alla aktiviteter.

Se Barnfestens program här!

I barnfestens facebookevenemang kan du ta del av aktuell information om evenemanget, bilder och mer detaljerade programbeskrivningar.

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen förhandsanmälan behövs. En del verkstäder och föreställningar har en starttid med ett begränsat antal platser. Vid barnfestens entré finns platsbiljetter att hämta ut kostnadsfritt. Programmen är ungefär 25 min långa. Övriga program kan man delta i under hela barnfesten.

Tillgänglighet:

Barnfesten beaktar frågor kring mångfald och tillgänglighet. Ledarhundar är välkomna. Punktskrift, tecken som stöd och teckenspråkstolkning erbjuds under barnfesten.
Förfrågningar och info: [email protected]

Organisatörer: Luckan, Annegården, Ad Astra, Barnavårdsföreningen, BUU-klubben, DUV Mellersta Nyland, Esbo stad - Arbis & Vindängensalen, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f., Helmet-biblioteken, Helsingfors Arbis & Kulturtjänster, Marthaförbundet, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska Teatern, Sydkustens ordkonstskola och UngMartha.