Foto Suomalainen Barokkiorkesteri (c) Juuso Westerlund

Berlin–Potsdam – Musik från Fredrik den stores hov

Riddaregatan 1, 00170 Helsingfors
Riddarhuset

Preussens regent Fredrik den store (1712–1786) var känd som en segerrik krigarkung, men också som en skicklig flöjtist och tonsättare

Preussens regent Fredrik den store (1712–1786) var känd som en segerrik krigarkung, men också som en skicklig flöjtist och tonsättare vars verk omfattar såväl symfonier som flöjtsonater och -konserter. 

Kärleken till konsten växte fram redan i hans tidiga ungdom - trots att han inte fick någon uppmuntran av sin pappa som snarare försökte hindra honom från att utöva sina hobbyer. Trots motsättningarna i barndomshemmet kom också Fredriks syster Wilhelmine att bli en begåvad cembalist och tonsättare. Av hennes produktion finns opera- och vokalmusik bevarad, samt en cembalokonsert som framförs ikväll, troligen för första gången i Finland.

Efter att ha bestigit den preussiska tronen samlade Fredrik tidens berömdaste musiker, tonsättare, filosofer och vetenskapsmän till sitt hov. Till det namnkunniga musikergardet vid hovet i Potsdam hörde bl.a. Carl Philipp Emanuel Bach, i vars musik man kan höra en för tidsperioden typisk känslofylldhet. Johann Sebastian Bach, kantor i Tomaskyrkan i Leipzig, gjorde ett besök hos sin son i Potsdam år 1747. Som en följd av den resan tillkom samlingen Musikalisches Opfer (En musikalisk offergåva), ett verk som Bach dedicerade till Fredrik den store. I det här verket får tonsättaren visa upp sitt kunnande på bred front, både i formen av gammaldags kontrapunkt och tidens nyaste kompositionstekniker.

Kirnberger – C. P. E. Bach – prinsessan Wilhelmine av Preussen – J. S. Bach – Fredrik den store

FiBO Players:

Anna Gebert, violin

Irma Niskanen, violin

Laura Kajander, altviolin

Jussi Seppänen, cello

Pauliina Fred, traverso

Petteri Pitko, cembalo


Riddarhuset

11.3.2022 kl 19

Biljetter 14,50-52€ från Ticketmaster, längd 1 h 30 min, inkl. paus

Stäng