Foto Helsingin kaupunginmuseo

Bild av morgonrodnadens gudinna

Mannerheimvägen 13, 00100 Helsingfors
Villa Hagasund

Upplev de härliga matinéerna i Villa Hagasund på söndagar kl. 14.00.

Dagen före överstinna Aurora Karamzins (1808–1902) födelsedag går sopran Reetta Haavisto, tenor Ville Salonen och tenor Jussi Miilunpalo i fotspåren av den mest kända invånaren i Villa Hagasund, från Helsingfors till S:t Petersburg. Tidsbild skapas med sånger som har komponerats av bland annat Fredrik Pacius, Karl Collan, Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Erkki Melartin, Toivo Kuula och Leevi Madetoja.

Ingår i priset till inträdesbiljetter. 

Stäng