Foto Helsinki Marketing / Visit Finland (c) Jussi Hellsten

Blårockarnas melodier

Sveaborg C 74, 00190 Helsingfors
Sveaborgsmuseet

Blårockarnas melodier - Flottans musikkårs historia

Blårockarnas melodier - Flottans musikkårs historia

Flottans musikkår är redan över 100 år gammal, och musikkårens långa, mångsidiga och framgångsrika historia firas även på Sveaborg. Du kan bekanta dig med utställningen på Sveaborgsmuseet, och en del av föremålen finns utställda även i turistinformationens utrymmen i Strandkasernen.

Musikkåren har under sin drygt hundraåriga historia uppträtt på evenemang av alla de slag, allt från statliga tillställningar till ”Tattoo”-evenemang och marschkonserter, från kvällsandakter till restauranguppträdanden och skolbesök. All den inlärda och spelade musik som Flottans musikkår uppträtt med formar ett oerhört brett spektrum. Militärmusikernas arbete är enligt musikerna själva det mångsidigaste yrket en musiker kan tänkas ha.

Maritima centret Forum Romanum har producerat denna utställning som i ton och bild presenterar musikkårens färggranna och mångfacetterade historia. Utställningen bjuder på musikkårens historia i form av texter, bilder och föremål. Utställningen har byggts i samarbete med Flottans musikkår, och den baserar sig på Kauko Karjalainens historieverk om musikkåren Puhallamme elämyksiä (’Vi blåser upplevelser’).

Sveaborgsmuseet
23.10.2020-5.4.2021 (stängt 30.11.2020-28.3.2021)

Stäng