Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age – Liikkeellä marraskuussa -festival

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Figuring Age lyfter fram tre åldrande dansare från Budapest i åldern 90–101 år.

Figuring Age lyfter fram tre åldrande dansare från Budapest i åldern 90–101 år.

Verket består av en föreställning och en videoinstallation, som visas samtidigt i intilliggande rum.

I verket väver Börcsök och Bolm in de åldrande dansarnas berättelser och minnen i dagliga gester, ställningar och dansrörelser. Deras kroppars långsamhet och sköra tyngd kräver en annan sorts uppmärksamhet, och ger åskådaren utrymme att se över sin relation till åldrandet och döden.

Föreställningen ingår i den internationella festivalen Liikkeellä marraskuussa för modern dans, som ordnas 4–14.11.2021.

Stäng