Foto Ursula Kaufmann

Boris Charmatz: 10000 gestures

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Dansens hus

Det uppstår en dansmässig kakofoni, när 25 dansare närmar sig rörelse ur olika perspektiv.

En glider ner på golvet, låter hakan vila på samma nivå som fötterna. En annan stegar baklänges med händerna före. Den tredje spelar luftgitarr med foten. I verket 10000 gestures gör dansarna sammanlagt 10 000 olika rörelser utan att upprepa en enda. 

Den brittiska tidningen The Guardian kallade verket för en “hisnande lavin av rörelse” i sin lysande recension. Verket kunde också kallas för antikoreografi. När dansarna möter varandra på dansgolvet, speglar de inte varandra i sina rörelser och söker inte efter ett gemensamt tema. Det uppstår en dansmässig kakofoni, när 25 dansare närmar sig rörelse ur olika perspektiv. 

Koreografen själv, Boris Charmatz, har kallat verket 10000 gestures för dansens antimuseum, för verket bevarar ingenting utan skapar alltid nytt. Varje stund är unik. Varje rörelse försvinner och ger plats åt den nästa.