Botanicum - Futuristinen kuvitelma – KATVE [blind spot]

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

Verket Botanicum rör sig mellan växternas och människans verkligheter och tar med åskådaren till en mytisk plats, ett slags limbo – till människoväxternas värld.

Botanicum består av starkt visuell modern dans, som kombinerar fantasifull och unik rörelse med musik som komponerats specifikt för verket.

Längd: 40 min

Stäng