Foto Designmuseo (c) Susanna Lönnrot

Cambio - den finska skogen

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
Designmuseet

Den italienska designstudion Formafantasma har fäst sina blickar på den finska skogen. n finska designens kraftduo.

Den italienska designstudion Formafantasma har fäst sina blickar på den finska skogen. 

Utställningen deltar i den pågående aktiva debatten om träets användning i Finland samt vårt förhållande till trä som material. Föremålen för granskningen är papper- och cellulosaindustrins, träindustrins samt designbranschernas kopplingar till varandra. Formafantasma är känt för sina arbeten, där man studerar de ekologiska, historiska, politiska och sociala effekterna, som tillsammans formar dagens designfält.

Cambio är ett projekt som studerar skogar, träd och människans verksamhet. Titeln Cambio härstammar från det latinska ordet cambium, som betyder förändring eller växling. Titeln hänvisar också till trädets struktur. Det kambiala vedskiktet eller kambium som löper kring stammen möjliggör trädets växt på bredden.

Formafantasma studerar hur finländarnas användning av trä och relation till det har förändrats genom tiderna. Som reflektionsyta använder studion möbeltillverkaren Arteks verksamhet.

Designmuseet

10.6.-28.8.2022 dagligen kl 11-18

Inträde 6-12€, under 18 år fritt inträde

Stäng